Člani RD smo dolžni skrbeti za čim boljše razmere za življenje organizmov v vodi in ob njej, zato je po najavi gradbenih del na Borovniščici vodstvo RD Vrhnika takoj organiziralo izlov rib iz tega pritoka Ljubljanice.

Borovniščica vodo zbira na Menišiji nad presihajočim Cerkniškim jezerom in se v Ljubljanico izliva na Ljubljanskem barju slaba dva kilometra pod sotočjem reke sedemerih imen z Bistro. Kraška reka Ljubljanica je svetovni fenomen, zato smo ponosni na akcije izvedene v duhu varstva narave in ohranjanja okolja.