Obvestilu, da se bo na ribnikih Opekarna odvijala sanacija odvodnih cevi  iz velikih v spodnje ribnike, se je odzvalo 9 članov ribiške družine. Izvajalec del, ki je poleg nas saniral odvodno cev, je na delovišče pripeljal manjši bager, s katerim je bilo v nadaljevanju postorjeno največ težjih del. Ta bi težko naredili sami ali pa bi v to morali vložiti veliko fizičnega napora.

Za njegovo hitro odzivnost se mu na tem mestu iskreno zahvaljujemo. Namreč poleg njega smo kontaktirali še dva izvajalca, a žal sta preveč zasedena s prioritetnimi posegi na drugih deloviščih. Pri sami izvedbi del so nam priskočili na pomoč tudi gasilci iz PGD Vrhnika,
ki so se nemudoma odzvali na našo prošnjo za pomoč. Res se jim iskreno zahvaljujemo za njihovo požrtvovalnost in čas, ki so si ga vzeli, da smo že obstoječi del cevi odmašili in sprali pod pritiskom, tako da sedaj služi svojemu namenu.

Delo, ki smo si ga zastavili za to delovno akcijo, je bilo narejeno v celoti, drugi del brežine, bližje bivšemu gojitvenemu ribniku, pa bomo morali še dokončati. Žal, tokrat nismo dobili pilotov, ki so potrebni za sanacijo tega dela cevi in bodo utrdili brežino.

V kratkem se vidimo še enkrat, da dokončamo še drugi del sanacije. Hvala vsem članom, ki ste se odzvali na vabilo in po svojih močeh pomagali pri delu.