Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.

Podatki RD Vrhnika:

Ribiška družina Vrhnika
Sinja Gorica 57, Sinja Gorica, 1360 Vrhnika
Davčna številka: 50913026
Matična številka: 5220963000

Več o podrobnostih za oddajo zahtevka lahko preberete TUKAJ.