Ljubljanica, revir 30 | Lokacija revirja & nakup dovolilnice

MOŽNOST RIBOLOVA: klen, krap, lipan, mrena, platnica, ploščič, podust, potočna postrv, rdečeoka, rdečeperka, som, šarenka, ščuka, zelenika
VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
DOVOLJENE VABE: potezanka, umetna muha, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora

V tem revirju Ljubljanica predstavlja klasično kraško reko s počasnim tokom in redkimi brzicami, globino in vodnim rastlinjem. V izvirnih odsekih reke je populacija lipana zelo dobra, pridružita se mu tudi potočna postrv in šarenka.

Počasen tok v običajnem vodostaju predstavlja beličarjem užitek v pričakovanju prijema kapitalne ribe. Tam kjer je globina je tudi obvodno rastlinje redko in riba se zadržuje v večjih količinah. Platnica na plovec ali mrena na talni ribolov, rdečeoka na štek, morda celo rečni krap z bojliji. Možnosti je veliko. Globina se v povprečju še poveča, brzic ni več, edine točke, kjer se poveča pretok je pri izlivih pritokov. Najzanimivejša ribolovna vrsta je ščuka, prisotni so tudi lipani, potočna postrv, šarenka. Pri uporabi manjših vab lahko preseneti klen. Ta del je mešan revir in je tudi vidno več bele ribe. Ribolov otežuje obvodno rastlinje in v poznem poletju tudi vodno rastlinje. Lipana se tukaj lahko pogosto lovi na suho muho, ki pa mora biti zelo realen posnetek trenutnega dogajanja na vodi.

Foto: Uroš Kristan


Ljubljanica, revir 31 | Lokacija revirja & nakup dovolilnice

MOŽNOST RIBOLOVA: klen, krap, lipan, mrena, platnica, ploščič, podust, potočna postrv, rdečeoka, rdečeperka, som, šarenka, ščuka, zelenika
VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
DOVOLJENE VABE: potezanka, umetna muha, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora

Počasen tok v običajnem vodostaju predstavlja beličarjem užitek med pričakovanjem kapitalnega prijema. Tem kjer je globina je tudi obvodno rastlinje redko in riba se zadržuje v večjih količinah. Platnica na plovec ali mrena na talni ribolov, rdečeoka na štek, morda celo rečni krap. Možnosti je veliko.

Kraška lepotica se še razširi in upočasni. Ovinki tvorijo globoke tolmune. V tem mešanem revirju so zastopane vse vrste v Ljubljanici: potočne postrvi, lipani, šarenke, sulci, ščuke, platnice, podusti, ploščiči, rdečeoke in ostale. Uspeh prinaša tih prihod do obale in natančno predložena vaba ob vodnih ovirah. Ob večeru je viden večerni skok.