RAZPIS VIII. TABORA MLADIH RIBIČEV RIBIŠKE DRUŽINE VRHNIKA V LETU 2024

 

 

 

 

 

 

 

Komisija za delo z mladimi pri Ribiški družini Vrhnika razpisuje 8 (tokrat dvodnevni) Ribiški tabor mladih od 22, do 23 junija 2024. Razpis velja za vse mladince ribiške družine Vrhnike in nečlane, ki so rojeni od 2010 do vključno 2016. Tabor bo potekal pri ribiškem domu v Sinji Gorici 57. Tabor je primeren tako za izkušene mlade ribiče kot tiste, ki še nimajo izkušenj v ribolovu.

Pričetek tabora v soboto 22. junij ob 8:00 uri.

Na taboru je lahko prisotnih največ 20 otrok (upoštevali bomo datum oddaje prijavnice). Na taboru so lahko prisotni tudi starši otrok, ki so udeleženi na taboru, vendar se morajo prijaviti organizatorju tabora posebej. Starši za mladince člane RDV prispevajo kotizacijo v znesku 10,00 €. Starši otrok, ki niso člani ribiške družine Vrhnika, za svojega otroka prispevajo kotizacijo v znesku 30,00 €. Blagajnik RDV bo na podlagi prispelih prijav staršev izstavil račune, ki morajo biti poravnani pred začetkom tabora. Kotizacija se nakaže na Transakcijski račun Ribiške družine Vrhnika št.:

 

SI56 0202 7001 6227 330, odprt pri NLB d.d.

Vplačanih kotizacij na račun RDV se ne bo vračalo. Za prevoz udeležencev na tabor in nazaj poskrbijo starši oz. prijavitelj.

Potek prijavljanja:
 do 17.6.: Starši oz. skrbnik pošlje prijavnico na naslov: Ribiška družina Vrhnika, Sinja Gorica 57; 1360 Vrhnika ali na e-naslov: info@rdvrhnika.si;
 do 19.6.: Strokovna služba RDV pripravi pregled vseh udeležencev. Strokovna služba upošteva samo tiste prijave, za katere so prijavitelji nakazali kotizacijo.
 do 20.6.: Strokovna služba obvesti prijavitelje o udeležbi njihovega otroka na taboru.

Opozorilo: V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav otroka ali obvezne diete morajo starši napisati navodila za zdravljenje in jih posredovati skupaj z prijavnico.

prijavnica tabor 2024

oprema za tabor 2024

Mentorji: Ribiška družina Vrhnika bo zagotovila svoje mentorje glede na število prijavljenih otrok. Mentor je lahko tudi eden od staršev otrok, udeležencev tabora. V tem primeru nas na to prosim posebej obvestite, da bomo zagotovili zadostno število obrokov.