Člani RD Vrhnika že več kot 60 let upravljamo z vrhniškim ribiškim okolišem, kar je lepa, a odgovorna naloga.

Ribolovni revirji, s katerimi gospodarimo, so: Ljubljanica, Bistra, Ljubija, Ribčev ribnik pri Bistri, ribniki Opekarna (Divjak), ribnik Lokev v Logatcu in ribnik pri ribiškem domu v Sinji Gorici.