Obvestilu, da se bo na ribnikih Opekarna odvijala sanacija odvodnih …