Upravni odbor Ribiške družine Vrhnika na osnovi sklepa, ki ga je sprejel na podlagi drugega odstavka 21. člena Statuta Ribiške družine Vrhnika na svoji redni seji, ki je bila 4. februarja 2019, sklicuje

Zbor članov Ribiške družine Vrhnika, ki bo v PETEK, 8. marca 2019, s
pričetkom ob 17:00 uri

v dvorani Osnovne šole Ivana Cankarja, Lošča 1, 1360
VRHNIKA. Člani ste vabilo z gradivi že prejeli na dom.

Vabljeni!

Zapisnik po zaključenem zboru je na voljo TUKAJ.