Več kot 60 let dela je za člani Ribiške družine Vrhnika. Leta 1953 so vse takratne ribarske zadruge na svojih občnih zborih sprejele sklep o svojih ukinitvah, nato pa so si sledili ustanovni občni zbori športnih ribiških društev. Novoustanovljena društva so bila pravni naslednik dotedanjih ribarskih zadrug. Prav zato so se 6. junija 1954 na pobudo Ribiškega društva v Ljubljani prvič sestali tisti ribiči, ki so imeli ribolovne pravice v revirjih 30 in 31, ter za organizacijo ribiške družine določili ribiška tovariša Alojza Novaka in Naceta Turka. Aprila meseca istega leta je že bil sklican prvi sestanek pod imenom Ribiško društvo Vrhnika. Uradno pa se je prvi zbor ribičev zgodil 30. januarja 1955 v hotelu Mantova na Vrhniki.

V šestdesetih letih se je prelilo ogromno vode, zgodilo se je marsikaj, veliko uspehov in neuspehov, skupni imenovalec vsemu in tistim, ki so kakorkoli prispevali k uspešnemu razvoju in napredku družine pa je ljubezen do narave, predanost našim vodam ter prostovoljno, prizadevno delo in ribiško tovarištvo. Ravno to je bilo tudi osnovno vodilo vseh aktivnosti v družini, saj smo veliko naredili pri ohranjanju naravnih danosti, ki nam jih je država zaupala v upravljanje. Veliko smo naredili pri razvoju ribištva na našem področju in veliko novega smo zgradili s prostovoljnim delom vseh članov Ribiške družine Vrhnika. Vsaka generacija ribičev je doprinesla svoj del v mozaik uspeha, ki ga krona prečudoviti ribiški dom v Sinji Gorici z lepo urejeno okolico in ribnikom.

Biti ribič ni nikoli pomenilo, ne tedaj ne sedaj, samo rednega plačevanja članarine in ribolova za doseganje neposrednih materialnih koristi. Osnovna skrb nas ribičev je bila in mora biti posvečena varstvu voda in življa v njih. Brez nas in našega stalnega opozarjanja na nepravilnosti vsem odgovornim inštitucijam na nivoju občine ter države, našega izvajanja čistilnih akcij, vsakoletnega vnosa novih rodov ribjega življa po Ribiško gojitvenem načrtu, verjememo, da bi bila podoba naših voda za katere skrbimo, veliko bolj žalostna in verjetno brez življenja.